Jesteś tutaj

Kalendarium

Wybrane daty i fakty z historii Bambrów i miasta Poznania

1700 - 1721r.

III wojna północna

09.1703r.

Wkroczenie armii szwedzkiej do Poznania

1704r.

Miesięczne oblężenie miasta przez zjednoczone wojska koronne, saskie i rosyjskie

1708r.

wybuch zarazy w Poznaniu, której skutkiem było wyniszczenie i wyludnienie wsi podpoznańskich.

1719r.

Przybycie pierwszych Bambrów do wsi Luboń

1730r.

Osiedlenie się Bambrów we wsiach: Dębiec i Bonin

1746 – 1747r.

Osiedlenie się Bambrów we wsiach Rataje i Wilda

1750 – 1773r.

Osiedlenie się Bambrów we wsiach: Jeżyce i Górczyn

1772r.

Pierwszy rozbiór Polski

1793r.

II rozbiór Polski; przejęcie panowania nad Wielkopolską przez Prusy;  wkroczenie wojsk pruskich do Poznania

1795r.

III rozbiór Polski

 

W latach 1860 – 1880 nastąpił wśród Bambrów szczególnie szybki skok polonizacyjny. W dobie bismarckowskiej Bambrzy występowali już przeciwko pruskiej polityce germanizacyjnej w szkolnictwie. Właśnie szkoła i kościół odegrały największą rolę w ich procesie polonizacyjnym. Należy tu zaznaczyć, że nieprzewidywany wprawdzie, lecz dość znaczny wpływ na polonizację Bambrów, na ich poczucie solidarności z Polakami miała prowadzona na terenie zaboru pruskiego silna i bezwzględna akcja skierowana przeciw ludności polskiej. Bambrzy, wrośnięci już w wiejską społeczność polską, solidaryzowali się z nią w oporze stawianym dążeniom germanizacyjnym władz pruskich.

1900r.

Przyłączenie do Poznania m.in. Jeżyc, Łazarza, Górczyna i Wildy

1908r.

Przyłączenie do miasta Sołacza i części Winiar

11.11.1918r.

Przekazanie Józefowi Piłsudzkiemu przez Radę Regencyjną dowództwa nad polskim wojskiem. Symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości

27.12.1918r.

Wybuch powstania wielkopolskiego

16.02.1919r.

Podpisanie traktatu rozejmowego w Trewirze, ustalającego linię demarkacyjną między wojskami niemieckimi a wielkopolskimi.

28.06.1919r.

Podpisanie traktatu wersalskiego przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone. Na mocy traktatu Polska otrzymała Wielkopolskę wraz z Bydgoszczą oraz Pomorze Gdańskie.  

1925r.

Przyłączenie do miasta Rataj, Dębca, części Starołęki i Komandorii

 

Lata II wojny światowej były jednym z najtrudniejszych okresów dla Polaków pochodzenia bamberskiego. Niemcy nie tylko zabierali im ziemie, ale przede wszystkim wywierali silny nacisk na podpisywanie przez nich niemieckiej listy narodowej, a niekiedy wbrew ich woli wpisywali na nią, pragnąc „przywrócić” potomków Bambrów do narodu,z którego się wywodzili, a z którym jako Polacy się nie identyfikowali. „ W czasie wojny chciano nas zrobić  eichsdeutschami, ale nie znam Bambra, który by to uczynił” – nie bez satysfakcji mówił Antoni Schneider. Aresztowano Jana Deierlinga, w śledztwie zamordowani zostali Marian Flaum, Edmund Plenzler, Brunon Schneider, Stefan Tritt, Józef Remlein, w obozie koncentracyjnym- Stanisław Muth, Kazimierz Remlein, jeden z członków rodziny Bajerleinów; przeżył obóz Mieczysław Walter.”

Lata po II wojnie światowej również nie były dla potomków Bambrów okresem łatwym. Władze Polski Ludowej przejawiały wrogi stosunek do osób noszących niemieckie nazwiska, a tym bardziej do tych, którzy potwierdziliby swoje dawne pochodzenie niemieckie.”

1.07.1993r.

Powstanie Koła Bambrów Poznańskich przy Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania

1996r.

Powstanie Towarzystwa Bambrów Poznańskich

29.11.2003r.

Utworzenie Muzeum Bambrów Poznańskich

 

Opracowano na podstawie:

  1. Maria Paradowska, „Bambrzy, Mieszkańcy dawnych wsi miasta Poznania”, Poznań 1995
  2. Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1997

Cytaty pochodzą z książki prof. Marii Paradowskiej

Strój bamberski

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Sponsorzy: