Jesteś tutaj

Spotkanie Opłatkowe TBP

Dopiero w dniu 10 stycznia 2014 roku z uwagi na niefortunny układ kalendarzowy miało miejsce opłatkowe spotkanie Towarzystwa Bambrów Poznańskich. O godz. 18-tej na piętrze
Muzeum Bambrów Poznańskich w Poznaniu przy ul. Grobla 7/9 zebrali się członkowie Towarzystwa wraz z rodzinami, sympatykami oraz rzecz jasna z zaproszonymi gośćmi, to jest z przedstawicielami władz i organizacji a także osobami które współpracują z Towarzystwem na co dzień. Sam przebieg spotkania chwytał za serce. Po krótkich przemowach i sprawozdaniu Prezesa z działalności całorocznej(obchody 10 lecia- Muzeum) oraz tradycyjnym wystąpieniu bp Zdzisława Fortuniaka, odczytaniu odpowiedniego fragmentu z Biblii,  zaśpiewano kolędę " Bóg się rodzi". Wielu ze zgromadzonych miało łzy w oczach łamiąc się opłatkiem, wielu miało jedyną okazję spotkać się w tym dniu ze swymi dalekimi krewnymi i powinowatymi i do tego tak liczna grupa dziewcząt w strojach bamberskich rozdawała opłatki, a i poważna grupa starszych panów dodawała splendoru. Tak dużej gromadki dziewcząt jeszcze nie było. Mimo uszycia kilku nowych strojów dla wielu chętnych nie starczyło przebrania. Cieszy to i jest potwierdzeniem obrania trafnego kierunku działalności Towarzystwa Bambrów Poznańskich i po raz kolejny daje dowód iż Bambrzy wtapiając się w rzeczywistość miasta Poznania nie zapominają o swoich korzeniach .   
 

Strój bamberski

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Sponsorzy: